Kontakt I Impressum I Datenschutz

Dansk

Deutsch
English
France
Polski
Spanish
Tschechish
Roland Endres
Color
Marker

Georg-Ludwig-Str. 3
D-97526 Sennfeld

Telefon: +49 (0)9721 / 188 16 95
Telefax: +49 (0)321 / 211 210 49Alle Angaben auf diesen Web-Seiten sind freibleibend.
Techn. Änderungen, Irrtümer, Druckfehler, Preisänderungen, Liefermöglichkeiten,
Änderungen von Vorschriften, Gesetzen, etc. sind ausdrücklich vorbehalten.
Eine Haftung für den Inhalt wird ausgeschlossen. Siehe Haftungsausschluss

Roland Endres, Georg-Ludwig-Str. 3, 97526 Sennfeld, Germany
E-Mail-Kontakt:Endres, ENDRES, endres, Schweinfurt, Markierfarbe, Markierer, Color-Marker, colormarker, color-marker, Markieren, Strassenmarkieren, Straßenmarkieren, Baustellenmarkieren, Baustellenabsicherung, Fahrbahnmarkierung, Fahrbahnabsicherung, Color, Vermessungsbedarf, Streetmarker, Invertedtip, Bodenmarkierungen, Markierungsspray, Straßenmarkierungsspray, Straßenmarkierungsfarbe, Strassenmarkierungsspray, Strassenmarkierungsfarbe, Chemieprodukte, Markierspray, Aerosoldosen, Markierfarbe, Rasenmarkierung, Zinkspray, Forstmarkierung, Forstmarker, Forestmarker, Baummarkierung, Eventmarkierung, Sportplatzmarkierung, Markierstock, Markierpistole, Markierwagen, Abgrenzmarkierung, Abgrenzmarker, Hallenmarkierung, Sicherheitsmarkierungen, Trafficmarker, Ideal für alle Markierungen auf Asphalt, Beton, Holz und Erde, ColorMarker ist ein schweres, auf Wasserbasis aufgebautes Markierspray für Industrie und Handwerk. ColorMarker ist einfach in der Anwendung, klumpt nicht und trocknet schnell. Alle Dosen sind mit einer Schutzkappe ausgerüstet, die während der Anwendung nicht entfernt werden muß. Das verhindert versehentliches Markieren und schützt den Anwender vor Farbspritzern. Značkovací sprej pro dřevařství a lesnictví, vyměřování, silniční značení. Pozor: Nádoba je pod tlakem. Chraňte před slunečním zářením a teplotami nad 50° C (např. v autě). Ani po použití neotevírejte násilím a nevhazujte do ohně. Nestříkejte proti plamenům nebo na žhavé předměty. Udržujte dostatečnou vzdálenost od zápalných předmětů a materiálů – nekuřte. Chraňte před dětmi. Při používání je možná tvorba výbušných směsí páry se vzduchem. Aerosol nevdechujte. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Při požití přivolejte okamžitě lékařskou pomoc a předložte obal nebo štítek. Nesmí se dostat do kanalizace. Používejte výhradně za účelem určení. Neodhazujte do domácího odpadu. Odevzdejte do speciálního odpadu nebo do sběrny problematických látek. Opatření při nehodách: Odstraňte pomocí materiálu, který váže tekutiny. K hašení používejte CO2, prášek, pěnu. Perfekt til alle former for markering af asfalt, beton, træ og jord. ColorMarker er en hård vandbaseret fremstillet markeringsfarve til industri og håndværk. Selvom ColorMarker er vandbaseret er den ikke vandopløselig, og bliver derfor ikke vasket væk ved regn og slud. ColorMarker er nemt at bruge, farven tørrer hurtigt og dysen hverken stopper eller klumper til. Alle dåser er udstyret med et beskyttelses låg, som ikke skal fjernes under brug. Dette forebygger forkert markering og beskytter brugeren mod farvesprøjt. Ideal para pintar sobre asfalto, hormigón, madera y tierra. Ideal para todo tipo de marcaje de líneas sobre asfalto, hormigón, madera y tierra. ColorMarker es un aerosol marcador de alta densidad, compuesto a base de agua para aplicación en la industria y otros usos privados. ColorMarker es fácil de usar, no forma grumos y seca rápidamente. Todos los recipientes llevan una tapa protectora que no se debe retirar durante la aplicación, evitándose así un marcaje erróneo y protegiendo al usuario de salpicaduras. Idéal pour marquage sur asphalte, béton, bois et terre. ColorMarker est un aérosol de marquage gaz lourd, sur base aqueuse, spécialement élaboré pour l’industrie et l’artisanat. ColorMarker est facile d’emploi, il adhère bien, sans grumeaux, et sèche rapidement. Toutes les bombes sont munies d’un chapeau protecteur qui ne doit être retiré qu’au moment de l’application. Ceci évite un marquage par inadvertance et permet une protection de l’utilisateur contre les projections. The ideal marker for asphalt, concrete, wood, and soil. ColorMarker is a heavy water-based marking spray for use in industries and crafts. ColorMarker can be used easily, does not clot and dries fast. All cans can be used without their protective cap having to be removed. This prevents accidental marking and protects the user from paint splashes. Spray drogowy. Uzywany do znakowania drog, asfaltu betonu, powierzni drewnianych, na budowach i przy pracach mierniczych, do znakowania parkingow, boisk sportowych, kortow tenisowych, placy zabaw, hal produkcyjnych, magazynow. Oryginalny, stworzony na bazie wody spray, sluzacy do wytyczania linii. Stworzony, by wraz z przeznaczonym do niego czterokolowym wozkiem, latwo i szybko tworzyc odpowiednie oznakowania na betonie, asfalcie i prawie wszystkich innych powierzchniach.